Data & IT

Vill du veta mer om vätgas? Vätgas kan användas till att driva elfordon, för energilagring, elproduktion i bostäder och inom ett brett område i industrin. Vi tror att vätgas kommer att bli viktigt i omställningen till ett fossilfritt och fossilbränslefritt samhälle.

Program tisdag 3 december 2019 t.o.r:
07:30 Växjö: Avfärd med buss från parkeringen bakom Polishuset.
08:30 Ljungby: Myreborondellen. Info om ”miljöbränsletankar” i Ljungby.

Under bussresan hålls några korta föredrag om:
1. Bostäder: Energirevisor Per Wickman. Hur kan vätgas skapa värme och el?
2. Fordon/Bränslen: Motorjournalist Stefan Nilsson, exempel från Frankfurtmässan.
Fralla med kaffe/the.
3. Biogas omvandlas till vätgas: COO Bo Carlsson och Christer Nygren, Metacon AB
4. Industri: SSAB, LKAB, Vattenfall byter kol mot vätgas i stålproduktionen. Video.

12:00 Lunch med måltidsdryck, kaffe/the och kaka på X-baren i Mariestad.

13:00 Mariestads kommunhus. Info om kommunens vätgasanläggning och vätgasbilar:
Utvecklingschef Jonas Johansson och utvecklingsstrateg Susanné Wallner.

13.45 Visning av tankanläggningen och begränsad provkörning av tre Toyota vätgasbilar.
15.45 Återresa: Samtal om utmaningen att förverkliga en vätgastank för alla fordon i EU:s Gröna Växjö och EU:s Gröna Kronoberg?”

19:15 Ankomst Ljungby
20.00 Ankomst Växjö

Deltagaravgift
600 kronor/person för buss, frukost, lunch och föredrag. Vi skickar dig en kallelse/faktura till din mejladress när du gjort anmälan (avgiften betalas inom 10 dagar).
OBS! Du som är 25 år eller yngre får 30 procent rabatt (200 kr) - DU är "sol-/bränslecellernas NUTID", på deltagaravgiften - ungdomar prioriteras vid anmälan och provkörning.

Anmälan
Välkommen med din anmälan senast tisdag 26 november 2019. Bindande anmälan. Meddela eventuell ”25-årsrabatt” och önskemål om specialkost (notera i fritextfältet).

Frågor
Kontakta reseprogramansvarig Jan-Erik Davidson, , jan-erik.davidson@vinnsvinn.se, 070-877 57 08 om du har några frågor om bussresan.

Vill du veta mer?
Energikontor Sydost
Vätgas Sverige Ideell Förening, Göteborg
Elbussar med vätgas till bränseceller
Metacon - omvandlar biogas till vätgas
Unescos modellområde för hållbar utveckling och hållbara transporter.

Arrangemanget genomförs i samverkan med ElectriVillage, Metacon, Mariestads kommun, Centerpartiet och Studieförbundet Vuxenskolan.

Här kan du läsa mer om hur Studieförbundet Vuxenskolan Kronoberg arbetar med ekologisk hållbarhet och hur det genomsyrar vår verksamhet