Lär dig känna igen de vanligaste matsvamparna i vår närhet. De svampar vi hittar artbestämmer vi tillsammans. Vid träffarna får du också recept och tillagningstips för svampen.

Start torsdag den 29 augusti 2019
En kurs dagtid kl. 15.00-17.30
En kurs kvällstid kl. 18.00-20.30

Samling SV lokaler på Rune B. Johanssons gata 1 Ljungby
Ledare är Ann-Christine Nyström

Deltagaravg. 525 kr