Mat & dryck

Inbjudan till en svampträff där du får fördjupad kunskap om svamputställningens matsvampar. Är det lämpligt väder sker träffen utomhus i svampskogen - vid regn är träffen inomhus i Studieförbundet Vuxenskolans lokal på Centralgatan 3, Alvesta.

Dagen inleds med en svamputställning kl 11-14, lokal se ovan.

Datum och tid: Lördag den 7 september 2019 kl 15.00-17.30
Samling: Studieförbundet Vuxenskolan, Centralgatan 3, Alvesta
Ledare: Ann-Christine Nyström.
Deltagaravgift: 250 kr/deltagare.

Välkommen med din anmälan!
0472-100 80, alvesta@sv.se