Språk

النص العربي بعد النص السويدي

Är du kvinna, född utomlands och kanske även ledig med barn? Då finns plats för dig att utveckla språkförmågan och tala/läsa svenska om du står långt utanför arbetsmarknaden

Kursen vänder sig till utrikes födda, korttidsutbildade kvinnor 20 år eller äldre som är folkbokförda i Sverige.

Kursinnehåll
Vi yssnar på nyheter på lätt svenska och samtalar om olika saker varje gång. Vi tränar att prata, läsa och förstå samt bekantar oss med grundläggande grammatik.
Varje kvinna ska ha enskilda samtal med en svensk kvinna då hon kan träna på att utrycka sig på svenska i det vardagliga livet.
Det är enkelt och anspråkslöst. Inga läxor, inga betyg.

Målgrupp
Utlandsfödda kvinnor, 18 år och äldre, som är utrikes födda och folkbokförda i Sverige vars huvudsakliga sysselsättning är omsorg om egna barn.

Material
Våga prata svenska
Svenska för nybörjare

Kursledare
Lina Hallak.

Plats: Araby Park Arena, konferens rummet.

Bra att veta
Vi skickar dig en kallelseföre kursstart. Har du uppgett en mejladress skickas kallelsen/fakturan på mejl, annars kommer den med vanlig post. Beskriv lokalen kort om det behövs extra info t ex: Lokalen ligger en trappa upp, liten hiss finns. Portkod kommer med kallelsen.

Skriv ut om arrangemanget genomförs i samarbete med någon förening. Skriv också om ev rabatt vid medlemskap i den förening man samverkar med. Ordinarie pris skrivs alltid i arrinfo.

Vi strävar efter att hålla hög kvalité på våra kurser. Grupperna är små och våra ledare erbjuds kontinuerligt ledarutbildningar

Här kan du läsa mer om hur SV Kronoberg arbetar med ekologisk hållbarhet och hur det genomsyrar vår verksamhet