Hälsa & välbefinnande

Tillsammans mot ensamhet
”Gun ringer ingen och det är sällan någon annan än barnen som hör av sig till henne.
Dagarna tillbringar hon i lägenheten. Hon vågar inte gå ut själv för hon ser och hör
dåligt och har svårt med närminnet.”
Gun är en av de personer som du möter i denna skrift och som berättar om hur det är
att vara ensam. Du får också läsa om de som tagit sig ur sin ensamhet, fått nya vänner
och ett nytt rikt liv. Men, det är alldeles för många äldre i Sverige som är ensamma och
för den som är ofrivilligt ensam ökar risken för sjukdomar och en för tidig död.
Pensionärsorganisationerna kan göra mycket för att förändra situationen.
Våra organisationer finns över hela landet och det är mycket vi kan erbjuda.
Men vi kan göra mycket mer. Oavsett om vi tillhör dem som har ett stort antal
människor runt oss eller är ensamma är vi alla äldre och vi kan mötas på jämlika
villkor. Vi äldre kan själva göra insatser för att motverka ensamhet.
Vi tror på tanken att äldre möter äldre och vi ska fortsätta att bekämpa ensamheten.
Kontakta Wivi för mer information 070-8796345