Historia & Konsthistoria

Nu är det dags för en ny torpinventering av Härlundabygden! Vill du vara med? Kom till upptaktsmöte så får du veta mer. Alla behövs!
Tid: Torsdag 7 mars 17.45-20.00
Plats: Café Linnean, affären i Häradsbäck. Var och en köper sitt fika (vi vill ju gärna stödja vår lokala handlare!)
Ta med dig anteckningsblock och penna, samt din kalender så kan vi boka upp de kommande träffarna gemensamt.