Historia & Konsthistoria

Vi uppmärksammar Förintelsens minnesdag 27 januari.
Den 27 januari samlas människor över hela världen i en årlig manifestation. Det är den internationella minnesdagen för Förintelsens offer – samma datum som förintelselägret Auschwitz-Birkenau befriades 1945. År 2020 är det 75 år sedan.
Utställningen ”Jag kom ensam” handlar om de judiska flyktingbarn som kom till Sverige från Nazityskland under slutet av 1930-talet.

Mellan 2015 och 2019 har omkring 40 000 ensamkommande barn sökt asyl i Sverige. Flertalet har beviljats uppehållstillstånd, andra väntar fortfarande på besked. De flesta är pojkar, men det finns också flickor. De kommer från länder långt härifrån. Från krigshärdar i Afghanistan, Somalia, Syrien, Eritrea och Irak. Vad bär dessa barn och ungdomar för upplevelser med sig i bagaget? Hur har det svenska samhället tagit emot dem? Har vi lärt av vår historia? Det är inte första gången som det kommit ensamma flyktingbarn till Sverige. Under andra världskriget kom över 70 000 flyktingbarn från Finland. Vid samma tid kom det även judiska flyktingbarn, men de var betydligt färre.

Den här utställningen handlar om de 500 judiska flyktingbarn som räddades till Sverige 1938-1939.

Medverkande
En utställning från Forum för levande historia. Läs mer: Levande Historia

Bra att veta
Utställningen är även en del av Studieförbundet Vuxenskolans öppna hus som pågår under Kulturnatten den 25:e januari men det går bra att se utställningen fram till och med den 27:e januari.

Öppettider:
25:e januari 10:00 - 14:00
26:e januari 13:00 - 15:00
27:e januari 08:00 - 17:00
28:e januari 08:00 - 17:00

Utställningen går även att se i Älmhult.