Hantverk & konst

Utställning

Om Hans Hedlund
Född i Stockholm men numera bosatt och verksam i Eneryda gamla skola sedan många år. Jag arbetar växelvis med måleri, grafik och skulptur. Går gärna i skogen. Ser skönheten i det enkla, det vissna, tickorna, näver, mossor och
lavar. Söker både mörker och ljus. Upptäcker hela tiden nya saker. Senare hemma i ateljén kommer bilderna fram
ur minnet. Kanske på ett oväntat sätt. Stundens ingivelse blir alltid bättre än det välplanerade.

Bra att veta
Utställningen är i Älmhults Konsthall. Samma byggnad och samma öppettider som Älmhults Bibliotek.

Ett arrangemang i samarbete med Älmhults Konstförening