Utställning vävda alster

Utställning vävda alster

Hantverk & konst

UTSTÄLLNING
Från och med 1 maj
Stinsens Vävstuga
i Älmhult ställer ut
exempel på olika
vävtekniker hela
sommaren.
Föredrag den 24/6.