Utveckla din webbutik på internet, WordPress Webshop 2

Utveckla din webbutik på internet, WordPress Webshop 2

Media, foto, film och grafisk formgivning

Woocommerce 2 – för dig som har startat din webbutik.

Vi arbetar i grupp med deltagarnas individuella webbutiker och anpassar och utvecklar butikerna för att vara optimala för just den verksamheten. Viktigast är att sökordsoptimera sidan för Google. Vi arbetar med rutiner, form, färg, bilder och teckensnitt för utseendet på webben. Vi lägger också till bildsliders och kortkoder för butiksfunktioner på anpassade butikssidor.

Exempel på värdefulla förändringar till din butik:
• Sökordsoptimera din webbutik för Google
• Installera tillägg för betalningslösningar
• Översätter språkfiler
• Ändrar CSS-koder för form, färg och teckensnitt
• Optimera texterna för sökmotorer och kunderna

Förkunskaper: WordPress Grund, WP 1 eller WordPress Webshop 1 (Woocommerce).