Musik, teater

Ulvakören är en blandad kör med ca 40 medlemmar. Den leds av sångpedagog Hans Linden.

Vår målsättning är att vi:
• Sjunger för att det är roligt
• Sjunger i ett rekreations– och friskvårdssyfte
• Sjunger med en välutbildad körledare.
• Sjunger hellre än bra, med en gedigen röstvård.


Vi utforskar röst, sångteknik, samspel, gehör, alltihop med en lekfull inställning och utan produktionskrav. Vi brukar ha en till två körframträdande per termin, framträdande med en något mer kravlös inställning. Notkunskap är inget krav, alla stämmor och sånger kan hämtas på mp3-filer som läggs i en gemensam Dropbox.

Vi sjunger på torsdagar kl 18.00-19.45.
Plats: S:t Sigfridsområdet, lokal Oden (inte långt från Netto)

Medlemskap i Ulvakören kostar 500:-/termin.
Anmälan kan ske direkt till körledare Hans Linden 070-380 34 54 alternativt
ulvakoren@gmail.com.