Våra emigranters historia

Våra emigranters historia

Historia & Konsthistoria

Vi träffas varannan onsdag för att skriva ner våra emigranters historia. Målet är att det i ska kunna bli en bok så småningom.
Alla som har en historia att berätta är välkomna!
Vi guidas av vår cirkelledare i släktforskning Margit Lorensson.