Hantverk & konst

Välkommen till Handpappersbruket i Lessebo!
Vi bjuder in till VernissageAnne Bokné
När jag var liten ritade och målade jag jämt. Tecknandet fortsatte jag med som tonåring. När jag precis hade flyttat till Ljungby 1992, började jag en kvällskurs i oljemålning. Medan en del av de andra på kursen hade tankar om vad de ville åstadkomma och kände att de misslyckades när deras tavlor inte blev som tänkt, så njöt jag istället bara av målandet utan någon som helst prestationsångest. Stress och oro rann av mig när jag målade. Jag målade ganska mycket under fem års tid, men sedan blev det ett uppehåll på 20 år. För fem år sedan började jag på nytt. Nu blir det inte så mycket med pensel, utan mer med plastkort, små spackelspadar och plastlinjal. Oftast utgår jag från ett foto jag tagit någonstans, som sedan omvandlas till något helt annat.


When I was a child, I was drawing and painting all the time. I continued drawing when I was a teenager. When I moved to Ljungby in 1992, I took an evening course in painting with oil colours. While some of the other participants had great thoughts about what to create, and felt that they failed when their paintings didn't turn out the way they wished, I just felt pleased to paint, with no performance anxiety at all. Bad feelings just disappeared those evenings. For five years I was painting quite a lot. After that I wasn't painting at all for 20 years. Five years ago I started again. Now I don't use brushes very often. Most often I use plastic cards, small spatulas and rulers to spread the paint. Usually I start with a photo I´ve taken somewhere and then let it turn out to be something quite different on the canvas.Kristina Claesson
My desire to create began when I as a child spent hours in my grandfather's painting studio. There I got to paint, dream and play with colours and shape. In creation, anything was possible and since then I have continued to experiment with new techniques and materials. My curiosity and inspiration is what drives me to find the motives that want to be born on my canvas. At this exhibition you will find art painted in acrylic and oil paints. I use different materials such as fabric and putty to create structure and effects.!I paint what appeals to me, from me soul to my hand. From my heart to yours.

Min skaparlust började som barn när jag tillbringade timmar i min morfars målarateljé. Där fick jag måla, drömma och leka med färg och form. I skapandet var allting möjligt och sedan dess har jag fortsatt experimentera med nya tekniker och material. Min nyfikenhet och inspiration är det som driver mig att hitta de motiv som vill födas fram på min duk. Du kommer på denna utställning hitta konst målade i akryl- och oljefärger, jag använder olika material som bland annat tyg och spackel för att skapa struktur och effektet Jag målar det som tilltalar mig, från min själ till min hand. Från mitt hjärta till ditt.


Bra att veta
Vernissagen pågår under dagen med början 12.00 - 16.00 och
konstnären berättar om sina verk vid klockan 12,00 och 14.00. vi bjuder på bubbel och snittar under vernissagen.
Vi följer gällande rekommendationer.


Vi strävar efter att hålla hög kvalité på våra kurser. Grupperna är små och våra ledare erbjuds kontinuerligt ledarutbildningar

Här kan du läsa mer om hur SV Kronoberg arbetar med ekologisk hållbarhet och hur det genomsyrar vår verksamhet