Data & IT

Vill du vara med i en nystartad Wikipedia grupp i Älmhult? Tanken är att vi träffas cirka en gång per månad och granskar, diskuterar, ändrar, korrigerar faktainformationen som finns i Wikipedia. Det finns en hel del att göra! Visste du till exempel att endast 17% av alla personer som beskrivs i Wikipedia är kvinnor?
Första gången, 24 januari, är en kortare informationsträff för alla som är nyfikna och vill veta mer. Varmt välkommen!