Data & IT

Älmhults Wikipediagrupp arbetar med handgripligt demokrati- och jämställdhetsarbete. Fokus ligger på att jobba med jämställdhets- och kvinnoartiklar, men även andra artiklar. Vi träffas ca en gång i månaden och redigerar artiklar i Wikipedia. Vill du vara med? Vårens två första träffar är planerade till 28 februari och 26 mars. Vi träffas kl 17.30-20.30, men du behöver inte vara med hela tiden om du inte vill.
Vi samarbetar (via skype) med Göteborgs Wikipediagrupp. De fungerar som våra mentorer.
Arbetet är gratis och ideellt.