Skapa bra bilder för webbutiken, hemsidan eller sociala medier som hjälper dig att nå genom det digitala bruset. Du väljer själv om du vill använda systemkamera eller mobiltelefon när du tar dina bilder, vi behandlar bilderna med fria appar och webbtjänster för att göra bilder utöver det vanliga.

Genomgång av ljus och ljuskällor, bildstorlekar för olika medier. Du lär dig att komplettera bilder med textbudskap och ramar som passar ditt syfte. Teori och praktik varvas tillsammans med hemuppgifter mellan träffarna.

Kursen utgår från deltagarnas kunskaper och mål för att samtal, frågor och funderingar ska komma så nära de individuella målen som möjligt. Avsteg eller förändringar i arbetsplanen sker efter behov i samråd med deltagarna för att uppnå ett bra resultat av uppsatta mål.