Media & kommunikation

En kurs för dig som redan har en Wordpress hemsida och kan hantera den. Elementor är verktyget som tar din hemsida till nästa generation. Det ger dig möjlighet att komplettera din hemsida med funktioner som förenklar den löpande publiceringen. Du kan designa din hemsida med personligt anpassade mallar.

Kursinnehåll
Elementor är ett plugin till Wordpress som ger dig möjlighet att styra utformningen av de flesta delarna på din Wordpress-hemsida. Detta är inte möjligt om du bara använder ett tema.

Det går att styra utseendet en hel del med bara ett tema installerat, men du är begränsad till vad du kan göra med strukturen.

Med Elementor kan du från grunden välja hur dina sidor eller blogginlägg ska se ut. Du kan till exempel göra mallar som styr hur alla dina bloggposter ska se ut, bygga enskilda sidor där du väljer var olika element ska visas, samt skapa både sidhuvud (header) och sidfot (footer).

Vill du flytta rubriken över första bilden? Lägga till spalter? Styra alla marginaler och bredder? Inga problem.

Du kan också animera hemsidans presentation med rörliga bilder vid inläsning eller tona in eller ut texter och bilder på hemsidan.

Elementor tar responsiv design till en ny nivå med sina möjligheter i den visuella editorn. Googles krav på mobilanpassade hemsidor, där knappar ska ligga tillräckligt långt ifrån varandra för att följa normen, är enkel att anpassa till.

Editorn hanterar mobil, läsplatta och skärmläge i samma gränssnitt och du anpassar lätt mallen efter förändringar till nya villkor och uppdateringar för vart och ett av de olika enheternas format.

Förkunskaper
Kursen är en fortsättningskurs - du behöver ha grundläggande kunskaper i WordPress motsvarande WordPress Grund och WordPress Fortsättning.

Material
Studiematerialet är din hemsida och verktyget/plugin Elementor samt det material gruppen tar fram under träffarna.

Kursledare
Ledare Mikael Bexander, Alvesta är certifierad inom respektive ämnesområde. Läs mer på Google Certifieringar

Utvecklingsmöjligheter
För dig som vill lära dig mer om WordPress, webbutiker och sociala medier finns ett antal andra kurser du har möjlighet att anmäla dig till.

Bra att veta
Kursen omfattar fyra träffar och tid bör avsättas mellan träffarna för att tillgodogöra sig kursinnehållet så bra som möjligt. Kursen utgår från kursdeltagarnas grundkunskaper och målsättningar för att samtal, frågor och funderingar ska komma så nära kursdeltagarnas individuella målsättning. Avsteg eller förändringar i arbetsplanen sker efter behov i samråd med kursdeltagare för att uppnå ett bra resultat av uppsatta mål.

Vi skickar dig en kallelse/faktura före kursstart. Har du uppgett en mejladress skickas kallelsen/fakturan på mejl, annars kommer den med vanlig post.

Studieförbundet Vuxenskolan strävar efter att hålla hög kvalité på kurserna. Grupperna är små och våra ledare erbjuds kontinuerligt ledarutbildning.