Media & kommunikation

Kursen går igenom de viktiga funktionerna och reglerna i respektive social kanal för att ditt budskap ska synas. För att lyckas är det av vikt att hantera de sociala medierna utifrån riktlinjerna som finns i respektive kanal. Det här är en kurs för dig som arbetar som kommunikatör eller informatör på företaget eller föreningen där du är verksam.

Kursinnehåll
Facebook , Instagram, Twitter och Youtube är sociala medier med egna ekosystem. Gemensamt för dessa är att de inspirerar och skapar intresse för varumärken eller produkter. Det organiska resultatet är kostnadsfritt, men kräver en hel del arbete med konsekvent publicering. Det som skiljer medierna åt är att deras algoritmer och användarbeteende är helt olika - därför måste du anpassa dina publiceringar efter kanalens riktlinjer för att få ut det du vill ha.

Som du säkert redan vet så är det mycket oönskat brus bland poster som publiceras på sociala medier. Detta är något som kan undvikas och öka värdet på din Facebooksida om du gör rätt och ger sidan rätt geografisk placering. En lokalt placerad Facebooksida delar publiceringar på orten där verksamheten sker har högre konvertering och behåller följare kvar i kanalen då budskapen som publiceras är relevanta för den lokala målgruppen.

Google Analytics är ett verktyg för att värdera hur bra hemsidor och sociala medier fungerar. Med hjälp av data insamlat av Google Analytics använder vi mementometoden för att ta fram beslutsunderlag. Vi använder rapporten för att gör hemsidan mer besöksvänlig och öka konverteringsfrekvensen på målsidorna.

Kursen utgår från deltagarnas kunskaper och mål för att samtal, frågor och funderingar ska komma så nära de individuella målen som möjligt. Avsteg eller förändringar i arbetsplanen sker efter behov i samråd med deltagarna för att uppnå ett bra resultat av uppsatta mål.

Läs mer om kursen på Wordpressutbildningen

Förkunskaper
Kursen är en grundkurs - du behöver inga förkunskaper.

Material
Studiematerialet är dina sociala medier, publiceringsverktyget samt det material gruppen tar fram under träffarna.

Kursledare
Ledare Mikael Bexander, Alvesta är certifierad inom respektive ämnesområde.

Utvecklingsmöjligheter
För dig som vill lära dig om WordPress, webbutiker och sociala medier finns ett antal andra kurser du har möjlighet att anmäla dig till.

Bra att veta
Kursen omfattar sex träffar och tid bör avsättas mellan träffarna för att tillgodogöra sig kursinnehållet så bra som möjligt. Kursen utgår från kursdeltagarnas grundkunskaper och målsättningar för att diskussioner frågor och funderingar ska komma så nära kursdeltagarnas individuella målsättning. Avsteg eller förändringar i arbetsplanen sker efter behov i samråd med kursdeltagare för att uppnå ett bra resultat av uppsatta mål.

Vi skickar dig en kallelse/faktura före kursstart. Har du uppgett en mejladress skickas kallelsen/fakturan på mejl, annars kommer den med vanlig post.

Studieförbundet Vuxenskolan strävar efter att hålla hög kvalité på kurserna. Grupperna är små och våra ledare erbjuds kontinuerligt ledarutbildning.