Media & kommunikation

Kursen vänder sig till dig som vill vidareutveckla din Youtube-kanal och dina digitala kunskaper som Youtuberedaktör. I den här kursen får du lära dig allt du behöver kunna för att komma igång med din kanal.

Kursinnehåll
– Din Youtube-kanals anpassning av headers, länkningar, grafisk profil och standardinställning för uppladdning av video.
– Redigering av film med övergångar, musik, voice-over och B-roll. Workshop där vi skapar grundfilmer och prövar oss fram till en bra rutin som passar dig och dina förutsättningar.
– Genomgång av mål och manusarbete och vad du bör tänka på när du filmar, redigerar och ljudsätter dina videor. Workshop där vi jobbar med manus för dina scener och ditt mål.
– Rutiner för att underlätta flödet i redigerings- och publiceringsarbetet. Workshop med egen kanal och filmmaterial.
– Genomgång av hur Youtube kan ta hjälp av dina sociala medier. Vi arbetar vidare med ditt material för att ligga före i publiceringen på Youtube med schemalagda publiceringar.
– Använda Analytics på Youtube för att förstå användarflöden, engagemang och värden.
Läs mer om kursen på Wordpressutbildningen

Förkunskaper
Kursen är en grundkurs - du behöver inga förkunskaper.

Material
Studiematerialet är din Youtubekanal samt det material gruppen tar fram under träffarna.

Kursledare
Ledare Mikael Bexander, Alvesta är certifierad inom respektive ämnesområde.

Utvecklingsmöjligheter
För dig som vill lära dig om WordPress, webbutiker och sociala medier finns ett antal andra kurser du har möjlighet att anmäla dig till.

Bra att veta
Kursen omfattar sex träffar och tid bör avsättas mellan träffarna för att tillgodogöra sig kursinnehållet så bra som möjligt. Kursen utgår från kursdeltagarnas grundkunskaper och målsättningar för att diskussioner frågor och funderingar ska komma så nära kursdeltagarnas individuella målsättning. Avsteg eller förändringar i arbetsplanen sker efter behov i samråd med kursdeltagare för att uppnå ett bra resultat av uppsatta mål.

Vi skickar dig en kallelse/faktura före kursstart. Har du uppgett en mejladress skickas kallelsen/fakturan på mejl, annars kommer den med vanlig post.

Studieförbundet Vuxenskolan strävar efter att hålla hög kvalité på kurserna. Grupperna är små och våra ledare erbjuds kontinuerligt ledarutbildning.