Media & kommunikation

Lär dig hantera Sociala medier för att leda följare mot dina mål, Du kommer med enkla medel och utan stress hantera lejonparten av sociala medier på ett bra sätt. Kursen lär dig hantera din sociala medier med hjälp av publiceringsstrategi som ger dig bra synlighet i rätt kanal vid rätt tid. Kursen är grundläggande för hur du hanterar din publicering i respektive socialt media, hanterar texter, bilder och taggar. Vi går igenom hur du bäst publicerar på Facebook, Instagram, Twitter och Pinterest.

Under kursens gång trimmar vi din publiceringsstrategi så du har möjlighet att nå dina mål på ett bra och effektivt sätt. Kursen ger dig förutsättningarna att med hjälp av Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest och publiceringsverktyget klara av att hantera detta som ett proffs utan att ge avkall på vardagen.

Kursen utgår från deltagarnas kunskaper och mål för att samtal, frågor och funderingar ska komma så nära de individuella målen som möjligt. Avsteg eller förändringar i arbetsplanen sker efter behov i samråd med deltagarna för att uppnå ett bra resultat av uppsatta mål.