Media & kommunikation

Öka din försäljning med bilder som lyfter din webbutik. Den ökade mängden av webbutiker och samhällets förskjutning till ökad näthandel gör det viktigare att ha riktigt bra bilder på våra nätbutiker. Lär dig att fotografera bilder som gör skillnad för din hemsida.

Kursinnehåll
Vi bygger och hanterar din webbutik utifrån dina mål med handledning av kursledare.
• Visualisering av besöksresan till din hemsida.
• Skapar meny strukturer
• GDPR för din hemsida
• Kopplingar till sociala medier
• Individuell typografi för hemsida
• Koppla in Google Serch Console
• Koppla in Google Analytics
• Woocommerce
• Paypal
• Swisch
• Klarna

Vi arbetar med texter och bilder för att skapa en webbutik som lockar besökare utifrån ditt mål och besökarens sökning. Hemsida är ett brett begrepp för en digital lösning som uppfyller ett eller fler mål. Det kan vara informationsspridning, försäljning av produkter eller tjänster. Hemsidor som är av en helt icke kommersiell avsikt har sällan behov av att synas i sökmotorer, men ett behov av att skötas rätt, till exempel en bostadsrättsförenings hemsida som ska nå en begränsad grupp med människor. Oavsett vad ditt mål är så anpassar vi kursen efter dina behov och önskemål för att passa just din WordPress-hemsida.

Läs mer om kursen på Wordpressutbildningen

Förkunskaper
Målgrupp för denna kurs är de som tidigare deltagit WordPress Grund eller kan grunderna och vill vidareutveckla och fördjupa sina kunskaper. Påbyggnadskursen fördjupar kunskaper i WordPress och besöksresan för din målgrupp.

Material
Studiematerialet är din digitala plattform, WordPress-panelen samt det material gruppen tar fram under träffarna.

Kursledare
Ledare Mikael Bexander, Alvesta är certifierad inom respektive ämnesområde.

Utvecklingsmöjligheter
För dig som vill lära dig om WordPress, webbutiker och sociala medier finns ett antal andra kurser du har möjlighet att anmäla dig till.

Bra att veta
Kursen omfattar fyra träffar och tid bör avsättas mellan träffarna för att tillgodogöra sig kursinnehållet så bra som möjligt. Kursen utgår från kursdeltagarnas grundkunskaper och målsättningar för att diskussioner frågor och funderingar ska komma så nära kursdeltagarnas individuella målsättning. Avsteg eller förändringar i arbetsplanen sker efter behov i samråd med kursdeltagare för att uppnå ett bra resultat av uppsatta mål.

Vi skickar dig en kallelse/faktura före kursstart. Har du uppgett en mejladress skickas kallelsen/fakturan på mejl, annars kommer den med vanlig post.

Studieförbundet Vuxenskolan strävar efter att hålla hög kvalité på kurserna. Grupperna är små och våra ledare erbjuds kontinuerligt ledarutbildning.