Hantverk & konst

En workshop där vi på ett fritt och lekfullt sätt provar på yllebroderi. Vi utgår från naturen och letar inspiration bland blommor, växter, insekter och djur.

Medverkande
Ledare: Emma Ihl från Stygnen