Workshop Akvarellmålning

Workshop Akvarellmålning

Hantverk & konst

Workshop akvarell / Margareta Paulsson

Ett populärt koncept som repriseras efter tidigare framgångar både i ForrerydLadan och i Linköping.
Margareta leder workshops där man oberoende av tidigare erfarenhet, kan komma och måla tillsammans, utifrån några grundmetoder inom akvarelltekniken, inspireras av varandra och samtidigt ha mycket trevligt i den kreativa miljö som ForrerydLadan erbjuder, både lokalmässigt och mentalt som koncept.
Start lunch kl 12 lördag och avslut kl 16 på söndagen.

Lördagen
Vi startar med gemensam lunch, därefter 2 målarpass inkl fika och avslutar dagen med genomgång, middag samt underhållning

Söndagen
Efter frukost fortsätter vi med 2 målarpass, pausar för lunch och arbetar vidare till genomgång och avslutande fika
Logi / övernattning för långväga deltagare kan erbjudas, gemensamt och enkelt i den öppna övervåningen – Fantasia – i boningshuset ( se meny ” Övernattning”)

Kostnad för workshop, mat och logi /exkl lakan – 1 800 kr, visst material ingår. Pris utan övernattning; 1550 kr
Anmälan till mobil 0761 632900 / Göran Pettersson eller direkt till Margareta 0701 506344
I samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan