Möjligheternas höst - aktiviteter för att engagera fler!

Nu har SPF och SV projektmedel till aktiviteter för att ta tillvara på mångfalden hos människor och att fler ska få känna sig inkluderade!

Studieförbundet Vuxenskolan och SPF ska tillsammans få fler att vilja vara med och engagera sig. Både genom de aktiviteter som redan är planerade, men också genom att ta vara på all kunskap och alla idéer som vi har. Vi vill hitta nya mötesplatser och aktiviteter som kan bryta utanförskap!

Aktiviteter som kan möjliggöra möten mellan människor med olika etnicitet, intellektuella förutsättningar, som identifierar sig på olika sätt utifrån kön/genus och även med olika åldrar.

Ladda ner vårt informationsblad här

Har du idéer? Hör av dig till:

Maria Ståhl (Projektledare)
info@yogatalk.se
0709-541430

Anette Olsson
anette.olsson@sv.se
073-961 04 88

Britt Nilsson
britt.nilsson@sv.se
0372-811 45

Lars-Göran Abrahamsson
lars-goran@sv.se
073-961 02 43

Jenny Herz
jenny.herz@sv.se
0476-10959

Suzana Rovcanin
suzana.rovcanin@sv.se
070-289 05 63