Tillbaka

Afasigrupper hos SV

Varje år drabbas 30 000 personer av stroke i Sverige. De flesta som drabbas är över 65 år men var femte är yngre än så. En av följderna vid stroke kan vara att man drabbas av afasi, där talet och ordförståelsen kan försvinna, liksom förmågan att läsa och skriva.

I studieförbundet Vuxenskolans lokaler på Smedjegatan 3 i Växjö träffas regelbundet afasigrupper för att träna sitt språk i en digital miljö genom programmet Lexia. De har också nutidsorientering där man pratar om aktuella samhällsfrågor. Handledarna är anhöriga som finns på plats och hjälper till under träffarna. De skapar möjligheter för sina anhöriga att ingå i ett socialt sammanhang och känna samhörighet med andra som drabbats av afasi.


Är du intresserad av att delta i afasiträffarna i Växjö?

Hör av dig till Karin Kornlid på e-post: sivinger@gmail.com eller till
Inger Bard inger.bard@sv.se på Studieförbundet Vuxenskolan så hjälper vi dig!