Tillbaka

Fortbildningsdag för högläsare

Läsombud, frivilliga högläsare, arbetsgrupper för lättläst, m.fl. hälsas varmt välkomna till årets fortbildningsdag på Folkets hus, Nygatan 8 i Emmaboda.

PROGRAM

09.30-10.00       
Registrering, fika med smörgås.

Maria Lundqvist från Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg hälsar välkommen.

10.00-11.00        
Varför är det så viktigt och bra med högläsning?
Catharina Kåberg från MTM, Myndigheten för tillgängliga medier.

Tobias Willstedt, MTM, ansvarig för kontakten med folkbiblioteken.

11.10-11.30
Läsombud. Utveckling av arbetssätt och utbildning
Ett delprojekt som ingår i ett större läsfrämjande projekt i Kalmar län, RELÄ, Regionen läser. Syftet är att nå en långsiktig och attraktiv läsombudsverksamhet som når ut till fler deltagare och fler ledare.

Lisa Lundqvist, Regionbiblioteket i Kalmar län.

11.40-12.00         
Varför göra lästräffar till studiecirklar?

Marianne Leijon, Studieförbundet Vuxenskolan Kalmar informerar.

12.00-13.00        
LUNCH

13.00-13.55         
Glädje på dagen - ro på natten. Läs, se, hör och bekräfta
Marie Jönsson Schelander arbetar inom äldreomsorgen och har fått sina erfarenheter genom att läsa och ha böcker som stöd för det goda samtalet.

14.00-14.30        
Tid för diskussioner

14.30-15.00
Helges änglar
Underhållning av Helges änglar som spelar pop, rock och visor. Helges änglar är en daglig sysselsättning som övar på Kulturhuset Barbacka i Kristianstad.

15.00                   
Fika och avslutning

 

Kostnad:          
475:-.
Lunch och fika x 2 ingår. OBS! Reducerad avgift för frivilliga högläsare. Som frivillig betalar man 200:-, självkostnadspriset för lunch och fika.

Anmälan till:    Inger Bard, SV Kronoberg, mail inger.bard@sv.se, tel 0470-145 07 senast 25 augusti.
Var vänlig uppge namn, personnummer och faktureringsadress samt ev. önskemål om kosten.