Tillbaka

Utbildning i valberedningsarbete

En av föreningens viktigaste utbildningar....

För att få bästa laget i styrelsen är en bra valberedning som utför ett gott arbete avgörande. Utan förberedelse blir valen slumpartade och helt utan helhets-
perspektiv, om man inte har tur vill säga...
Det innebär att man som valberedning måste se helheter som sammanhang liksom förstå de behov som ska tillgodoses för att föreningen ska utvecklas och nå de mål som ställts upp. Utbildningen är grundläggande och tar upp hela årets arbete för en valberedning.
• Valberedningens uppgift och ansvar
• Valberedningens process och arbetssätt
• Årsmötet
• Utvärdering och uppföljning

Dag/Tid: Tisdagen den 24 november klockan 09:00-16:00 (lunch 12-13)
Plats: Studieförbundet Vuxenskolan, Smedjegatan 3 B, Växjö
Ledare: Jesper Rehn
Pris: 500 kr / deltagare (inkl fm & emfika)
Anmäl: Senast 19 november

Anmälan och mer info:

Telefon:0470-14500
Mail: kronoberg@sv.se