Tillbaka

Välkommen på årsmöte

Välkommen till Studieförbundet Vuxenskolan Kronobergs stämma 2018.
SV Kronoberg fortsätter att växa och slår nya rekord. Vi står inför nya
utmaningar där vi gör folkbildningen tillgänglig i hela länet. Vi gör det för
etablerade och nya svenskar, alla åldrar, och där en funktionsnedsättning
inte är ett hinder. Vi får människor att växa och ger dem ökad egenmakt.
Välkommen att forma våra nya utmaningar!

Datum: Tisdagen den 27 mars 2018
Plats: Funkibator lokaler på Infanterigatan 10 Växjö
Anmälan: senast den 22 mars 2018 till SV Kronoberg, Ola Sennehed, 0470-145 00 eller ola.sennehed@sv.se


Program
- 18.30 Registrering, något att äta
- Funkibator, en spännande och växande förening för alla, berättar om        verksamheten och samarbetet med SV.
- Stämmoförhandlingar
- Avslutning

Ladda ner hela programmet här

Axplock från året som gått…
Integrationsverksamhet i olika former
Teater och dans
Festivaler
Hantverk och trädgårdskurser
Samarbete med ca 50 föreningar
2056 kulturarrangemang med över
100 000 besökare
927 studiecirklar med över 4000 unika
deltagare
258 annan folkbildning med över 2100
unika deltagare