Press

Vår logotyp kan se ut på två sätt, "stående" med symbolen placerad ovanför texten, eller "liggande" med symbolen till vänster om texten.

Logotypen får inte påverkas eller förändras.
Den fria ytan runt logotypen skall helst inte vara mindre än höjden på logotypens "V".

Klicka på loggorna nedan för att ladda ner dem i JPG-format.