Samarbeta med oss!

Vad kan man göra i en studiecirkel? Svaret är – allt möjligt! Hör gärna av dig till oss med ditt förslag på cirkelämne.

Några exempel på studiecirklar är dans – bokcirklar – oljemålning – språk – spela i band – konsthistoria – skapa filmer – trädgårdsodling – design. Som du märker går det att göra mycket i studiecirkelform.


Vad gäller vid en studiecirkel?

Studiecirklar passar de flesta och är förenklat en grupp personer som träffas regelbundet och tillsammans lär sig mer om ett ämne som gruppen tycker är intressant. Det kan vara ett kompisgäng, några kollegor som vill grotta ner sig i ett ämne, medlemmar i en förening m.m.

För att få starta en studiecirkel krävs följande:

 • Ni är minst 3 och max 20 deltagare i cirkeln. Detta är inkluderat cirkelledaren.
 • Ni träffas vid minst 3 separata tillfällen.
 • Studiecirkeln omfattar sammanlagt minst 9 studiecirkeltimmar. En studiecirkeltimme är 45 minuter.

Hur ni väljer att träffas är upp till er. En studiecirkel kan ske enbart genom fysiska träffar, genom en kombination av fysiska möten och distansstudier eller enbart på distans.

Varför starta en studiecirkel?

Det finns många bra anledningar till att starta en studiecirkel. Nedan listar vi några av fördelar med att lära sig genom en studiecirkel:

 • Studiecirkelformen ger struktur åt era träffar och minskar risken för att träffarna rinner ut i sanden.
 • Ni får stöd och coaching från Studieförbundet Vuxenskolan.
 • Vi erbjuder en ledarutbildning utan kostnad.
 • Förutom pedagogisk hjälp så finns även stöd att få vid behov av lokal, studiebesök, studiematerial eller hjälp med att hitta en ledare.
 • En studiecirkel kan hjälpa till att skapa gemenskap.
 • Att ni samlas är en viktig del av samhället – föreningar och studiecirklar är en del av demokratin

Vad är ett kulturarrangemang?

 • Kulturarrangemang kan t.ex. vara en föreläsning, teater, sång/musik, dans, dramatiska framställningar, filmvisning eller utställning som framförs eller visas för en publik.
 • Minst 5 personer.

Hur startar vi en studiecirkel eller ett kulturarrangemang?

Vill du/ni ha hjälp med att starta en studiecirkel eller har du frågor som du vill ha hjälp att reda ut? Hör då gärna av dig till oss! Ni får registrera er och beskriva vad vi ni vill göra i er studiecirkel eller på ert kulturarrangemang.

Du hittar kontaktuppgifter till din lokala verksamhetsutvecklare här.
Du kan även maila oss på kronoberg@sv.se eller nå oss via vår växel 0470 - 145 00.

Välkomna!