Smålandsoperan

Smålandsoperan grundades 2013 och vill att fler människor skall få ta del av den klassiska musiken och operakonsten. Helst av allt spelar vi i miljöer som har något att tillföra det vi vill berätta. Det kan vara en gammal masugn eller ett torg. Slott eller koja. Miljöer där människor har verkat och verkar och som har en egen historia. Genom att förena musiken med dramat och miljön vill vi beröra och engagera.

Aktuellt Don Giovanni

www.smalandsoperan.se