Världens hem

 

Leader Linné Småland har prioriterat projektet och Jordbruksverket har beviljat projektstöd för ”Förstudie för Världens hem” med journalnummer 2017-1534

Stödet från regional- och socialfondsprogrammet för lokal ledd utveckling 2014-2020 finansieras delvis av pengar från Europeiska socialfonden.

Syfte med projektet är att undersöka förutsättningarna för att starta hållbara sociala företag i Alvesta och Älmhult för en målgrupp som har svårt att få arbete på den reguljära arbetsmarknaden.

Målet med projektet är att det vid slutet av förstudien ska finnas ett färdigt beslutsunderlag som ligger till grund för att antingen gå vidare eller avskriva idén.

Projektet består i att genomföra möten med lokala intressenter, göra kartläggning och behovsanalys av målgruppen, utforma en modell för samverkan och att, beroende på resultatet, göra underlag för en ESF-ansökan och sprida informationen i projektet till berörda intressenter.

Vi är så tacksamma och glada över att detta projekt har blivit beviljat genom Leader Linné Småland.

Läs mer på EU-kommissionens webbplats, för att få veta mer om för jordbruks- och landsbygdsutveckling här.

Världens Hem
Kontaktuppgifter

Thomas Marklund
Mail: thomas.marklund@sv.se
Tel: 0732-709590