PROJEKT DELNING en förstudie

Delning - projektet som är skapat för att vi tror på att det kan uppstå nya och innovativa verksamheter och tjänster när vi törs blanda "äpplen och päron", "sylt och plåt" eller det privata med det offentliga och ideella.

Den bakomliggande tanken och idén är att det finns ett stort antal enskilda företag på landsbygden som skulle kunna utvecklas genom att träffa andra företagare från andra branscher än den egna. Att det finns tjänster och produkter som man upptäcker när man vågar blanda möten med individer som man normalt sätt inte möter, och låta de DELA kunskap och erfarenheter.

Med Studieförbundet Vuxenskolan som Arena har det genomförts fem fokusmöten med företagare från småskalig livsmedelsproduktion, vilthägn, fåruppfödning, hästsport, kultur, konst samt turism.

Resultatet av förstudien visar att det verkligen finns idéer mellan olika företagare som vid första anblicken verkar ligga långt från varandra. Flera tankar kring nya produkter och tjänster har kommit upp till ytan vid genomförandet av fokusgruppsmötena.

Om man går vidare från förstudie till genomförande projekt så är slutsatsen att det behövs:

  • Två till tre möten mellan företagare. Först i grupp om 5-7, sedan när man hittat sambanden, möten med max 3 åt gången.
  • Att dessa möten inledningsvis genomförs med hjälp av en handledare som blir initiativtagare till träffarna, ”för att det ska bli av”.
  • Att handledaren har kunskap av dels pedagogiska processer samt helst vana och erfarenhet att möte småföretagare på just landsbygden

 

_Kombinationslogga_landsbygdsfond__leader_och_LLS.jpg

Projektet är genomfört med stöd från Leader Linné Småland