Virtuell hembygd och levande historia

Projektets namn: Virutell hembygd och levande historia 

Projektägare: SV Kronoberg

Fond: Landsbygdsfonden

Insatsområde: 1 Spännande miljöer där människor och ideer kan växa

Kort info om projektet: Många hembygdsföreningar uttrycker ett behov av att dokumentera hembygden och den tekniska utvecklingen som har skett möjliggör nya lösningar genom virtuell teknik. Genom att nyttja tekniska möjligheter kan efterlevande men också omvärlden uppleva en väldigt verklighetstrogen bild av det kulturarv och historia som vi har idag och som vi har haft. Ytterligare dimension som projektet beaktar är att människor blir äldre och begränsas i viss mån att komma ut och uppleva platser. Att få uppleva lokala platser i betydelsefulla miljöer på ett verklighetstroget sätt kan höja livskvaliteten menar sökande. Syftet med projektet är att dokumentera den lokala hembygden och kulturarvet samtidigt som hembygdsrörelsen får bättre digital kunskap.

Länk till Europeiska kommissionen