Etablering i förening

Etablering i förening är ett nytt projekt som ska koppla ihop nyanlända med föreningar. 

För mer information om projektet, kontakta emma.nordengren@sv.se