Hantverk & konst

Det bor en konstnär i oss alla!

På denna dagtidskurs får du möjlighet att prova dig fram bland tre olika tekniker eller också väljer du den som passar dig bäst.

Du som har målat tidigare är välkommen att deltaga. Alla arbetar i sin egen takt och efter sina egna mål. Ledaren har under hela kurstiden individuella samtal med varje deltagare.

Lär dig att förstå och blanda färg, att arbeta med bildkomposition och perspektiv.

LEDARE
Arne Lovén är konstnär och trädgårdsmästare. Arne är en mycket erfaren pedagog som har arbetat som kursledare för Studieförbundet Vuxenskolan i många år. Han lär ut både till barn och vuxna. Han har dessutom specialanpassade kurser för människor med funktionsnedsättning.

BRA ATT VETA
Medtag teckningsmaterial.
Vid första sammankomsten rådgör du med ledaren om eventuella inköp.