Samhälle

Arena för samtal är Studieförbundet Vuxenskolans koncept för ny kunskap och samtal i aktuella ämnen. Arena för samtal finns i hela Sverige och det är den lokala avdelningen som bestämmer ämnen. Alla samtal är gratis och arrangeras på SV Lundabygden, Glimmervägen 6 i Lund. Föranmälan är obligatorisk.
VÄGVAL LUND
Ett visionärt samtal mellan representanter från den politiska majoriteten och minoriteten i kommunen. Varje deltagare får 15 minuter att lägga fram sin politiska vision för att sedan övergå i ett lösningsfokuserat samtal hur vi tillsammans kan jobba framåt på lokal nivå. Medverkande: Politiker från de olika blocken i Lund och representanter från civilsamhället.