Samhälle

Arena för samtal är Studieförbundet Vuxenskolans koncept för ny kunskap och samtal i aktuella ämnen. Arena för samtal finns i hela Sverige och det är den lokala avdelningen som bestämmer ämnen. Alla samtal är gratis och arrangeras på SV Lundabygden, Glimmervägen 6 i Lund. Föranmälan är obligatorisk.
MÄNNENS ROLL I ARBETET FÖR JÄMSTÄLLDHET
Diskussionen kring jämställdhet är fortsatt stark i samhällsdebatten. Under det här samtalet lyfter vi fram männens roll i arbetet. Kvällen inleds med en föreläsning från Män för jämställdhet och tas sedan vidare av en panel med olika perspektiv på frågan.