Pedagogik

Vad kännetecknar arbetsmiljöer där medarbetarna trivs och skolor där barn är trygga och ständigt utvecklas? Hur kan vi skapa ett positivt klimat i sociala sammanhang och därmed bidra till samhällets utveckling? Förutsättningen för att lyckas är att förstå människans grundläggande psykologiska behov. När dessa behov är tillgodosedda utvecklas barn och vuxna känner sig motiverade att ändra beteende och välja ett konstruktivt sätt att hantera livets utmaningar. Samtal är ett verktyg för att skapa samhörighet; utveckla goda egenskaper; utbyta reflektioner och tankar; och hantera svåra situationer.

Upplägg och innehåll
Kursen kommer att hållas som studiecirkel där alla deltagare bidrar med sin kunskap och erfarenheter. Innehållet är baserat på Olle Åhs böcker ”Vägen till en inre kompas” och ”Bortom bråk och hårt klimat”, vars främsta målgrupp är pedagoger inom förskolor och skolor. Ämnen som behandlas är däremot av värde för alla individer.

Cirkelledare
Studiecirkeln leds av Margitha Gustafsson och Sima Zahrai. Margitha har en lång karriär som förskolelärare bakom sig. Sima arbetar som civilingenjör och har haft studiecirkel med barn. Båda har erfarenhet av att leda studiecirklar.