Djur, natur & miljö

Den teoretiska delen av kursen kommer att hållas i OIKOS Community (Föreningarnas Hus i Lund) och de praktiska momenten äger rum på Kojskogen Solbjersparken i Brunnshög. När vårsolens strålar börja värma upp bisamhället kommer vi att ägna oss åt mera praktiska studier.

Kursplan
- Introduktion, presentation, inskrivning, målsättning och förväntningar.
- Blommor och bin, uppbyggnad och funktion.
- Bisamhälle, organisation, funktion, invånare. Kupan - placering, modell, krav.
- Avläggarproduktion: för egen bruk, för avsalu, drottningodling och tillsättning, varoabekämpning med avläggare, hembigård och utbigård.
- Förberedelse, måla bikupor och bygga egna ramar.
-Sommar - i bigården: flyttning av bi, byte av ramar, skattning, honungshantering och avsalu, inköp av drottning och byte.
- Torkning, slungning och hantering av sådan honung. Bisjukdomar – förekomst och bekämpning.

Sista moment för kursen: Honungen är ympad, burkad och ställd för kristallisering. En gemensam uppföljning och utvärdering av biodlingskurs i skriftlig form lämnas till Tekniska förvaltningens park- och naturkontor.