Distans - En hållbar vardag

Distans - En hållbar vardag

Djur, natur & miljö

Vilka utmaningar möts vi av när vi som privatpersoner försöker leva hållbart i ett samhälle som ännu inte är hållbart? Var finns möjligheterna? Vad kan jag som enskild individ/vår familj göra?

Vi går igenom en enkel metod som hjälper oss att göra individuella analyser av hur hållbar vår vardag är idag, beskriva vart vi vill nå och samla möjliga åtgärder i en enkel färdplan för att gå i riktning mot en mer hållbar vardag.