Distans - En hållbar vardag

Distans - En hållbar vardag

Djur, natur & miljö, Data & IT

Vilka utmaningar möts vi av när vi som privatpersoner försöker leva hållbart i ett samhälle som ännu inte är hållbart? Var finns möjligheterna? Vad kan jag som enskild individ/ vi i vår familj göra mer? En hållbar vardag är ett brett temaområde med många olika infallsvinklar. Vi kommer bl.a. att beröra boende, hushållskemikalier, energi, transporter, konsumtion, mat, etc.

Vi går igenom en enkel metod som hjälper oss att göra individuella analyser av hur hållbar vår vardag är idag, beskriva vart vi vill nå och samla möjliga åtgärder i en enkel färdplan för att gå i riktning mot en mer hållbar vardag.

Inga förkunskaper behövs. Vi lär oss mer tillsammans under kursen, var och en utifrån sina förutsättningar.

Tillsammans utforskar vi frågor som:

* Vad är en hållbar vardag? Vad innebär det att ställa om?
* Vad kan “lilla jag” göra?
* Vad är skillnaden beroende på om jag bor i stan, på landet, i eget hus med trädgård?
* Hur kan vi ha en gemensam förståelse för vad hållbarhet är?
* Hur kan jag motivera mig till att göra förändringar?

Passar dig som känner dig lite ny på hållbarhet men ger också möjlighet till fördjupning för den mer erfarne.

VÄLKOMMEN MED PÅ EN HÅLLBARHETSRESA!

Ledare
Erica Scott, M.Sc. Strategiskt ledarskap för hållbar utveckling

Som processledare, rådgivare och utbildare är Erica aktiv i det systematiska hållbarhetsarbetet på Åland som berör både offentlig förvaltning, företag, föreningar och gräsrötter. För föreningen Ålands Natur och Miljös folkbildningsarbete har hon utarbetat kursmaterial i hållbar utveckling för privatpersoner