Data & IT

Detta är en kurs som tar vid om man har grundläggande programmeringserfarenhet, kanske från något annat programspråk. Förutom en kort repetition av grundläggande begrepp, handlar kursen om objektorienterad programmering. Det handlar alltså om klasser, objekt och metoder. Lektionerna är inspelade.

Kursen innehåller ett antal frivilliga övningsuppgifter med svar. Dessutom finns ett antal större eller mindre exempelkoder. Ett par större kodexempel ingår också som kan användas för egna experiment.

Kursdeltagaren kan ha kontakt med handledaren via Skype eller på annat sätt. Extramaterial kan tas fram efter önskemål. Egna inlämningar kan diskuteras och utvecklas vidare.

Utrustning hos kursdeltagaren
• PC med operativsystem Windows 7 eller senare eller Mac
• Internetanslutning
• Programmeringsplattform (IDE, Integrated Developer Environment),
Visual Studio som är ett gratisprogram från Microsoft
• Adobe Acrobat Reader för läsning av PDF-filer, också ett gratisprogram
• VLC (gratisprogram) eller Mediaplayer (finns i Windows) för att
titta/lyssna på lektionerna

Förkunskaper
• Grundläggande kunskaper i hantering av PC eller Mac
• Grundläggande programmeringskunskaper
ett test kan erbjudas för att kontrollera om det finns tillräckliga
förkunskaper

Kursinnehåll
• Fler än 22 inspelade lektioner i MP4-format
• Lektionskod, koden som används i de inspelade lektionerna, i txtformat
• Fler än 25 övningsuppgifter med lösningar i PDF-format
• Stort antal exempelkod i PDF-format
• Faktablad i PDF-format
• Länkar till annat relevant material

Kursmoment
• Kort repetition av innehållet i grundkursen
• Installation och konfigurering av Visual Studio
• Allmänt om objektorienterad programmering
• Fördjupning, objektorienterad programmering
• Strängfunktioner, fördjupning
• Begreppet Class
• Begreppet Objekt
• Klasser/metoder
• Konstruktor
• Metod
• Array
• List
• Från uppgift till färdigt program, hur tänker man?
• Plus en hel del annat