Media & kommunikation

Vad utmärker en bra bild? Den här kursen handlar om bildkomposition, ljus/färglära och bildanalys. Ett par berömda historiska fotografers bilder analyseras. Huvuddelen av kursinnehållet handlar om begreppen perspektiv, komposition, skärpa och exponering.

I kursen ingår ett antal frivilliga övningsuppgifter som kan lämnas in och som kan kommenteras av handledaren. I ett gemensamt forum hanteras frågor och tips och det finns också möjlighet till enskilda frågor.

Utrustning hos kursdeltagaren
• PC med operativsystem Windows 7 eller senare eller Mac
• Internetanslutning
• Adobe Acrobat Reader för läsning av PDF-filer, också ett gratisprogram
• VLC (gratisprogram) eller Mediaplayer (finns i Windows) för att
titta/lyssna på lektionerna

Kursinnehåll
• Fler än 16 inspelade lektioner i MP4-format
• Fler än 24 övningsuppgifter med exempellösningar i PDF-format
• Diverse faktablad i PDF-format
• Länkar till annat relevant material

Kursmoment
• Kort repetition av kamerans olika funktionslägen
- auto
- bländarförval
- slutarförval
- manuellt
• Kort repetition av egenskaper för olika bildfilformat
• RAW
• Begreppet histogram
• Fördjupning i färg/ljuslära och ljussättning
• Fördjupning i bildkomposition
• Fototips
- kameraposition
• Träning i bildanalys
• Kort återblick till några berömda fotografer och deras bilder
(med bildanalys)
- Ansel Adamas, USA
- Irving Penn, USA
- Henri Cartier-Bresson, Frankrike
• Bildbearbetning
• Plus en hel del annat