Data & IT, Övrigt

Har du funderat över hur man skriver kod till datorer? Det här är en absolut grundläggande programmeringskurs där man med professionella verktyg lägger en stabil grund. Kursen innehåller inspelade lektioner, frivilliga övningsuppgifter med svar och dessutom ett stort antal av exempelkod.

Via Skype eller liknande kan du som kursdeltagare ha kontakt med handledaren. Extra övningsmaterial kan tas fram vid behov. Inlämnade övningsuppgifter kan kommenteras och utvecklas vidare vid behov.

Utrustning hos kursdeltagaren
• PC med operativsystem Windows 7 eller senare eller Mac
• Internetanslutning
• Programmeringsplattform (IDE, Integrated Developer Environment),
Visual Studio som är ett gratisprogram från Microsoft
• Adobe Acrobat Reader för läsning av PDF-filer, också ett gratisprogram
• VLC (gratisprogram) eller Mediaplayer (finns i Windows) för att
titta/lyssna på lektionerna
Förkunskaper • Grundläggande kunskaper i hantering av PC eller Mac
ett test kan erbjudas för att kontrollera om det finns tillräckliga
förkunskaper

Kursinnehåll
• Fler än 20 inspelade lektioner i MP4-format
• Lektionskod, koden som används i de inspelade lektionerna, i txtformat
• Fler än 24 övningsuppgifter med lösningar i PDF-format
• Stort antal exempelkod i PDF-format
• Faktablad i PDF-format
• Länkar till annat relevant material

Kursmoment
• Allmänt om programmering
• Programspråk
• Installation och konfigurering av Visual Studio
• Kortfattad introduktion till C#
• Variabler och variabeltyper
• Operatorer
aritmetiska operatorer
relationsoperatorer
logiska operatorer
• Strängfunktioner
• IF-sats, FOR-sats och WHILE-sats
• Funktioner
• Slumptal
• Utskrift
• Kort introduktion till objektorienterad programmering
• Plus en hel del annat