Data & IT

Är du nyfiken på programmering? Den här kursen handlar om hur man enkelt kan lära sig förstå grunderna genom att bygga program med hjälp av grafiska byggblock. Programmet Scratch utvecklades i första hand för att lära barn programmera, men har fått ett mycket vidare användningsområde.

Man skriver alltså ingen kod. Man använder färdiga byggstenar som kan kombineras enligt önskemål. Scratch kan används på alla nivåer i skolan.

Kursen innehåller ett antal frivilla inlämningsuppgifter med svar, exempelkod och annat intressant. Kursdeltagare kan ha direktkontakt med handledare via Skype eller på annat sätt. Extramaterial kan tas fram vid behov. Inlämningar kan diskuteras och utvecklas vidare.

Utrustning hos kursdeltagaren
• PC med operativsystem Windows 7 eller senare eller Mac
• Internetanslutning
• Adobe Acrobat Reader för läsning av PDF-filer, ett gratisprogram
• VLC (gratisprogram) eller Mediaplayer (finns i Windows) för att
titta/lyssna på lektionerna

Förkunskaper
Grundläggande kunskaper i hantering av PC eller Mac ett test kan erbjudas för att kontrollera om det finns tillräckliga kunskaper

Kursinnehåll
• Fler än 18 inspelade lektioner i MP4-format
• Lektionskod, koden som används i de inspelade lektionerna, i PDFformat
• Fler än 24 övningsuppgifter med lösningar i PDF-format
• Stort antal exempelkod i PDF-format
• Faktablad i PDF-format
• Länkar till annat relevant material

Kursmoment
• Allmänt om programmering
• Programmering med byggblock
• Genomgång av byggblockskategorierna
- rörelse
- färg
- bakgrund
- ljud
- beslut
- upprepning
- och ytterligare några
• Ett antal projekt från första tanke till färdig produkt
• Plus en hel del annat