Språk

Två kvällar i veckan under tre veckor introducerar vi dig till arabiska språket. Tillsammans med Radwan Hazaa från Syrien lär du dig enklare fraser och uttryck för att bättre kunna kommunicera med arabisktalande personer i din närhet. Du får även en introduktion till arabiska alfabetet. Vid minst sex anmälningar startar vi igång redan i juni, annars planerar vi en kurs till hösten 2020.

Mellan tillfällena får du enklare hemuppgifter.