Historia & Konsthistoria, Humaniora, Övrigt

Vad hände med morfars faster som for till Amerika? Fann hon lyckan? Blev din emigrerade släkting skogshuggare i North Dakota eller mjölkutkörare i San Fransisco? Kanske väntar en skådespelare i Hollywood på dig i de amerikanska dokumenten!

INNEHÅLL
Vi följer emigranterna från avfärden i hemmasocknen, och sedan varje steg på vägen med tåg och ångbåt fram till ankomsten i destinationsorten. Där ser vi sedan hur deras liv etableras, familjer skapas och nya generationer föds, såsom det avspeglar sig i svenskamerikanska kyrkoböcker, folkräkningar, medborgarskapsansökningar och många andra källor. Målet är att hitta nu levande svensk-amerikanska ättlingar som ni kan knyta band med.

Du lär dig hitta i passagerarlistor, folkräkningar och andra användbara register som visar vart dina släktingar tog vägen. Fokus ligger på emigranter till USA, men även annan emigration kan tas upp om intresse finns i gruppen. Du bör ha minst två emigranter att utgå ifrån. Vi använder oss av bland annat EmiWeb och Ancestry.

FÖRKUNSKAP
Det är en fördel (men inget krav) om du har släktforskat tidigare, antingen på egen hand eller genom någon nybörjarkurs, exempelvis Studieförbundet Vuxenskolans Släktforskning Steg 1. Dessutom behöver du ha grundläggande datorvana.

Du bör ha minst två emigranter i släkten att jobba med under kursens gång.

UTRUSTNING
Ta med din egen laptop till varje träff för att kunna arbeta på plats. Det går bra med både MAC och PC.

MATERIALKOSTNAD
EmiWeb bjuder på ett abonnemang hos dem under kurstiden. Däremot ingår inte abonnemang hos Ancestry, utan det ordnar du själv.

Boken Emigrantforska på nätet av Ted Rosvall & Anna-Lena Hultman rekommenderas starkt för alla emigrantforskare, men är inte nödvändig för kursen. Boken hittas enklast på internet.

KURSLEDAREN
Kursledare är Dag Oredsson, universitetslärare, hembygdsforskare och mångårig studiecirkelledare i olika typer av släktforskningskurser på nybörjar- och påbyggnadsnivå.