En kväll om klimatet - utmaningar och lösningar

En kväll om klimatet - utmaningar och lösningar

Hälsa & välbefinnande

Välkommen till en kväll om vårt klimat.

Mats Andersson, tidigare meteorolog på SMHI och SVT kommer att ge olika scenarier hur framtidens
väder kan komma att bli beroende på hur mycket växthusgaser vi släpper ut de närmaste åren.

Under kvällen bjuds det även på föreläsningen Rethink The Future som ger exempel på lösningar på klimatutmaningen och människorna som gör det möjligt.

Välkommen till en kväll som visar hur framtiden kan se ut om vi hjälps åt.