Föreläsning - Antibiotikaresistens

Föreläsning - Antibiotikaresistens

Hälsa & välbefinnande

Resistens mot antibiotiska lyfts fram som ett allt större hot mot vår hälsa. En värld där sjukdomar som vi idag ser som enkla att behandla återigen kan bli allvarliga.

Föreläsningen går igenom hur läget ser ut och vad som görs för att minska riskerna för en riktigt allvarlig situation.

Torsdag 4 oktober kl. 18.00-19.00.
Glimmervägen 6, Lund
Pris: 100 kr
Obs! Föranmälan är obligatorisk