Föreläsning - Antibiotikaresistens

Föreläsning - Antibiotikaresistens

Hälsa & välbefinnande

Resistens mot antibiotiska lyfts fram som ett allt större hot mot vår hälsa. En värld där sjukdomar som vi idag ser som enkla att behandla återigen kan bli allvarliga.

Magnus Rasmussen, professor inom infektionsmedicin vid Lunds Universitet föreläser om hur läget ser ut och vad som görs för att minska riskerna för en riktigt allvarlig situation.