Föreläsning - Bidra till integration och få nya vänner

Föreläsning - Bidra till integration och få nya vänner

Historia & Konsthistoria, Data & IT

Varje år får cirka 100 000 människor Sverige som nytt hemland.

Det är svårt för etablerade och nya svenskar att lära känna varandra på ett jämlikt och naturligt sätt. Bristen på möten leder till segregation och exkludering, med höga kostnader för individer och samhälle. Kompis Sverige verkar för att bygga vänskap och förebygga utanförskap.

Under den här föreläsningen får du veta mer om hur vi alla kan bli en del av att förbättra integrationen och samtidigt få nya vänner från olika delar av världen.

Fritt inträde.

OBS! Föranmälan är obligatorisk.